Person som åker skateboard

Presentation: Hur har det gått i Skåne?

Välkommen till en presentation om ”Hur har det gått i Skåne”, där Skånes nulägesbild presenteras utifrån olika områden, till exempel befolkningsutveckling, ekonomisk tillväxt och arbetsmarknad.

Utgångspunkten är det regionala utvecklingsarbetet och målbilden från Skånes regionala utvecklingsstrategi - Det öppna Skåne 2030. ”Hur det gått i Skåne” sammanställs årligen för att följa upp hur Skåne utvecklats utifrån ett antal valda indikatorer.

Precis som förra året är Hur har det gått i Skåne 2017 en helt digital produkt. Det innebär att du som läsare både har möjligheter att påverka vad graferna ska fokusera på och att ladda ner dessa grafer för vidare användning på egna webbplatser eller presentationer.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter