Innocarneval Skåne 2018

Innocarnival Skåne är ett skolprojekt som ger tusentals barn och unga kunskap om innovationsarbete och hållbar utveckling.

Genom att delta i projektet blir elever i åk 6-9 och gymnasiet insatta i de globala hållbarhetsmålen och utvecklar egna lösningar som svar på både globala och lokala samhällsutmaningar.

Alla klasser ställer ut sina innovationer på Malmö Live den 5-6 april 2018. Evenemanget är öppet och gratis för alla besökare!

Under dagarna kommer Region Skåne att vara på plats tillsammans med Innovation Skåne för att visa upp spännande och hållbara innovationer som utvecklats inom hälso- och sjukvården. Klasserna kommer även att bjudas in att delta i Skåne Innovation Week som arrangeras senare i vår.

I Education Lounge arrangeras en stafett med Ung företagsamhet, Snilleblixtarna, Transfer och Forza. Syftet är att informera pedagoger om aktörer för ungt entreprenörskap som värdefull resurs för att utveckla och bidra till de ungas entreprenöriella och innovativa utveckling.

Huvudarrangörer för InnoCarnival Skåne är Region Skåne och Malmö Stad.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter