Strategisk cykelplan för Greater Copenhagen

Hur gör vi Greater Copenhagen till världens bästa cykelstorstadsregion?

Under den senaste tiden har många storstadsregioner, särskilt i Europa, gått från tanke till handling inom cykelområdet. Detta beror på att både klimatkrisen och coronapandemin har krävt en förändring mot ett hälsosammare, grönare och mer yteffektivt resebeteende. Greater Copenhagen har nu en unik möjlighet att dra nytta av sin position som en av världens ledande cykelstorstadsregioner för att bli en internationell hotspot för cykelexpertis både för export av kunskap, råd och produkter såväl som för att locka turism, näringsliv och arbetskraft.

Under denna presentation diskuterar vi visioner och potential som presenteras i den strategiska cykelhandlingsplanen för Greater Copenhagen, framtagen av kommuner, region, universitet, och cykelfrämjande organisationer i både Sverige och Danmark. En satsning för att Greater Copenhagen ska bli världens bästa cykelstorstadsregion! Medverkar gör Ludvig Widestam (Regional Utveckling, Region Skåne) och Signe Helledi (Sekretariatet för Supercykelstier).

Strategisk cykelplan för Greater Copenhagen är en av sex spännande programpunkter som presenteras under Innovation Skånes dag i Greater Copenhagens paviljong under Urban Brilliance på H22. Se resten av programmet här.