Skånska hamnar - porten till Sverige

Onsdagen den 9 februari kl 13-16 uppmärksammar Region Skåne tillsammans med hamnkommunerna Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ystad att de skånska TEN-T-hamnarna är porten till Sverige och att landinfrastrukturens kapacitet påverkar resten av Sveriges logistikkedjor.

Givet läget med restriktioner och osäkerhet blir seminariet digitalt.

De skånska TEN-T hamnarna

Kommunalråden Christian Orsing, Helsingborg, Andréas Schönström, Malmö, Mikael Rubin, Trelleborg och Kristina Bendz, Ystad visar hur stora värden som passerar de skånska hamnarna och vad som behövs för att de ska inte ska bli en flaskhals utan fortsätta bidra till svensk handel och en  klimatsmart infrastruktur.

Röster från näringsliv och logistikbranschen om de skånska hamnarnas betydelse                   

 • Skogsindustrierna, Karolina Boholm, transportdirektör
 • Green Cargo, Erica Kroonhöffer, hållbarhets- och kommunikationsdirektör
 • Sydsvenska Handelskammaren, Per Tryding, vice VD och policychef.

Röster från riksdagspartiernas talespersoner

 • Anders Åkesson, förste vice ordförande Trafikutskottet (C)
 • Magnus Jacobsson, andre vice ordförande Trafikutskottet (KD)
 • Teres Lindberg, Trafikutskottet (S)
 • Jimmy Ståhl, Trafikutskottet (SD)
 • Anders Hansson, Trafikutskottet (M)
 • Helena Gellerman,  Trafikutskottet (L)
 • Jessica Thunander,  Trafikutskottet (V)
 • Axel Hallberg, Trafikutskottet (MP)

Väl mött på seminarium den 9 februari!

Anna Jähnke (M)
Ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne