Regional utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

Kompetensförsörjning är ett viktigt område för Skånes utveckling. Nu släpper Region Skåne en regional bearbetning som bygger på nationell data från SCB.

Rapportsläpp och mingel

Kompetensförsörjning är ett viktigt område för Skånes utveckling. Nu släpper Region Skåne en regional bearbetning som bygger på nationell data från SCB. Rapporten prognostiserar utbudet respektive efterfrågan på kompetens i regionen. Prognoserna sträcker sig fram till 2035. Kom och lyssna till en presentation av rapporten samt ett efterföljande panelsamtal om skånsk kompetensförsörjning.

Arrangemanget äger rum på Folk Mat & Möten i Malmö vid Nobeltorget. På det efterföljande minglet bjuds det på enklare tilltugg samt alkoholfri dryck.

Begränsat antal platser!

Program

 • 13:00: Inledning om det regionala kompetensförsörjningsuppdraget (Richard Gullstrand, biträdande utvecklingsdirektör Region Skåne)

 • 13:15: Presentation av Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2035 (Anders Bergquist, samhällsanalys Region Skåne)

 • 14:00: Bensträckare

 • 14:15: Panelsamtal lett av Erik Lindell, Region Skåne:
  • Håkan Pihl, rektor högskolan i Kristianstad
  • Marie Nilsson, regional ombudsman IF Metall
  • Henriikka Airaskorpi, verksamhetschef vuxenutbildning Helsingborgs stad
  • Caroline Höstgren, projektledare YH Handelskammaren
  • Johanna Holmberg, HR-direktör Region Skåne
 • 15:00: Avslutande mingel