Lärserie kompetensförsörjning: Inkludering för hållbar tillväxt

Hur kan kommun, region och näringsliv samverka för att stärka kompetensförsörjning i Skåne?

Vilka möjligheter kan vi identifiera tillsammans? Hur arbetar olika aktörer i Skåne och vad kan vi lära av varandra?

Lärserien "Kompetensförsörjning för skånska branscher" syftar till att binda samman näringslivs-, arbetsmarknad- och utbildningsområdet och hoppas kunna generera nya, goda kontaktytor, bredare förståelse för området samt förutsättningar för kommande samverkansarenor. Under 2022 genomförs fyra lärträffar med olika teman.

Save the date - Programmet uppdateras löpande!

Nya svar på gamla frågor om själv- och kompetensförsörjning

Vad händer när vi sätter arbetsgivare och arbetstagare i centrum för problemlösning kring själv- och kompetensförsörjning – samtidigt? Hör om exempel på halverad ungdomsarbetslöshet i en kommun, halverade sjukskrivningar i organisationer och arbetsgivare som fick bättre matchningssvar än de själva kunde be om. Hur får man det att hända i en region?

Torild Carlsson utvecklar sedan 20 år stödtjänster kring själv- och kompetensförsörjning som används av arbetsgivare och arbetstagare hela Sverige. Han driver Ibility Institute som tagit fram en forskningsportfölj för arbetsliv och arbetsmarknad och hans bok Äntligen måndag - arbetsmarknad för alla används på universitet i Sverige och utomlands.

Branschsamverkan för stärkt kompetensförsörjning

Hur ökar vi samarbetet mellan utbildningsaktörer och de skånska framtidsbranscherna?

Tre branschorganisationer om kompetensbehov, möjligheter till samv

erkan, samt hur arbetsgivares framtida kompetensförsörjning kan stärkas.

ESF+ och kommande utlysningar

Öka möjligheterna till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla

Hur kan vi stärka kopplingen mellan sysselsättning, inkludering och kompetensförsörjning? Vi lyfter det nya socialfondsprogrammet ESF+ och kommande utlysningar i Sydsverige.

Moderator och workshopledare för lärserien är Kristina Westermark från WSP.