Lärserie kompetensförsörjning 15 september 2022

För att säkra hållbar regional tillväxt är en effektiv kompetensförsörjning avgörande. De skånska företagen och arbetsgivarna behöver rätt kompetens på rätt plats för att kunna utvecklas.

Under 2022 kommer Region Skåne därför arrangera fyra stycken lärträffar runt om i Skåne inom fördjupade teman med koppling till kompetensförsörjning för skånska branscher. Tillsammans med representanter från de skånska kommunerna, regionala företrädare samt andra viktiga aktörer kan vi stärka och bredda den strategiska dialogen på lokal och regional nivå.

Läs mer och anmäl ditt intresse.