Kompetensforum - Hållbar regional tillväxt

Kompetensforum är en mötesplats där Skånes kompetensförsörjning diskuteras med fokus på framtiden.

Frågor inom näringsliv, utbildning och arbetsmarknad ses utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv med syfte att bättre kunna formulera mål och prioriteringar med vårt gemensamma arbete för en hållbar regional tillväxt.

Program

08.30 Frukostmingel

09.00 Inledning. Richard Gullstrand, tf. utvecklingsdirektör Region Skåne

09.20 Kompetensförsörjning i Skåne. Erfarenheter och vägar framåt

10.00 International perspectives in young people’s career aspirations and how they align with labour market demands, Nick Chambers, CEO, Education and Employers, OECD

11.00 Parallella pass:

1) Dimensionera yrkesvux: så får vi bättre planeringsunderlag
2) Fokus Tillväxt: utvecklingsstöd för företag
3) Hur vidareutvecklar vi yrkeshögskolan i Skåne?

LUNCHPAUS

13.00 Parallella pass:

1) Värdet av en andra chans: utbildningspremier av Komvux
2) Smart specialisering och kompetensförsörjning
3) Idéverkstad om branschdialoger, validering och lärseriens erfarenheter

14.00 Omställning och strukturomvandling på arbetsmarknaden. Ola Bergström, professor vid Göteborgs universitet inleder och sedan följer en paneldiskussion mellan arbetsmarknadens parter

15.30 Dagen avslutas med fika-to-go

Målgrupp

Konferensen riktar sig brett till dig som arbetar strategiskt med näringslivs-, utbildnings- eller arbetsmarknadsfrågor. Du verkar inom privat- eller idéburen sektor, kommun, region, stat, branschorganisation eller arbetsmarknadens parter.

Begränsat antal platser. Deltagandet är kostnadsfritt men en no-show-kostnad om 500 kronor tas ut om återbud lämnas senare än 24 timmar innan konferensen börjar.