Framtidsdialog - Vilka nya steg inom området unga och kompetensförsörjning är kloka att ta?

Vi har många delar på plats kring frågan i Skåne. Men som i allt utvecklingsarbete - ju mer vi gör desto fler utvecklingsområden får vi syn på! 

Med utgångspunkt i frågorna kring samverkan skola/arbetsliv, studie- och yrkesvägledning och ungas inträde på arbetsmarknaden, så identifierar vi fler behov och ser hur vi kan agera kring dessa tillsammans!
Den 8 september bjuder Region Skåne in till en FRAMTIDSDIALOG där vi tänker nytt och planerar framåt tillsammans. 

Ur programmet (uppdateras löpande): 

  • Kairos Future gör oss redo för att kunna ta tag i framtidsutmaningarna när det gäller kompetens. Hur vet vi vad vi ska förbereda våra unga på för arbetsmarknad egentligen?
  • UAPS: Den nya Utbildnings och Arbetsmarknadsprognosen med sikte på 2035 är publicerad - ta del av det färska resultatet!
  • Idéverkstad: Vilka nya steg kan vi ta tillsammans regionalt? Vad krävs av oss då och var vill vi vara i frågorna 2026? 

 
Anmälan

Anmälan sker via länken nedan senast den 30 augusti.