4 workshops - 4 nya arbetsprogram för Horisont Europa

Region Skåne erbjuder ett samlat stöd för de företag och organisationer i Skåne som vill öka sina chanser att lyckas med sin ansökan till Horisont Europa, EU:s nya forsknings- och innovationsprogram.

Tillsammans med de nationella kontaktpersonerna (NCP:er) för Horisont Europa – bjuder vi nu in till workshop med fokus på de nya arbetsprogrammen.

Syftet med workshoparna

Vi djupdyker i kommande utlysningar via de nya arbetsprogrammen för 2023/2024. Arbetsprogrammen är en form av handlingsplan i vilket Horisont Europas prioriteringar för de kommande åren presenteras tillsammans med de utlysningar som planeras under 2023/2024.

Vem passar workshopen för?

Du eller ni (som skånsk aktör) som inom ramen för ert arbete inom forskning, innovation och utveckling har en strategisk tanke om vad ni vill utveckla och/eller har ett konkret projektspår och behov av att förstå hur och om, din projektidé kan gå från startblocket till löpbanan via en ev. ansökan.

Region Skåne kommer erbjuda fyra workshops (välj det tillfälle med mest relevans för din organisation) med fokus på de kluster som synkar väl med Skånes specialiseringsområden. Dessa återfinns under "Pelare 2" som i ramprogrammet handlar om ”Globala utmaningar och hållbar industriell drivkraft”:

  • Kluster 1: Hälsa
  • Kluster 4: Digitala frågor, industri och rymden
  • Kluster 5: Klimat, energi och mobilitet
  • Kluster 6: Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö

Anmälning

17 januari

10.00 - 12.00. Workshop i arbetsprogram och utlysningar för: Kluster 4 (pelare 2 i Horisont Europa): Digitala frågor, industri och rymden.

Workshopen har ägt rum

24 januari

10.00 - 12.00. Workshop i arbetsprogram och utlysningar för: Kluster 5 (pelare 2 i Horisont Europa): Klimat, Energi och Mobilitet

27 januari

10.00 - 12.00. Workshop i arbetsprogram och utlysningar för: Kluster 6 (pelare 2 i Horisont Europa): Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö

31 januari

10.00 - 12.00. Workshop i arbetsprogram och utlysningar för: Kluster 1 (pelare 2 i Horisont Europa): Hälsa.