SSA Rikskonferens 2021 – samverkan skola och arbetsliv

Den 21-22 april arrangerar Helsingborgs stad den nationella SSA Rikskonferensen, (Samverkan Skola och Arbetsliv) med temat Likvärdiga livschanser. För första gången någonsin blir konferensen digital.

Syftet med konferensen är att utveckla samverkan mellan skolan och framtida arbetsgivare genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt nätverkande.

Konferensen vänder sig till lärare, studie- och yrkesvägledare, skolledare och övrig skolpersonal samt näringsliv och offentlig sektor. Även politiker, myndigheter och aktörer inom arbetsmarknads- och utbildningssystemet är välkomna att delta.

Två dynamiska dagar i digital miljö

Som deltagare tar du del av spännande föreläsningar och aktuell forskning. Du får även möta, mingla och byta erfarenheter med både deltagare och föreläsare samt ta del av goda exempel. Det blir helt enkelt två dynamiska dagar i en innovativ digital miljö!

Likvärdiga livschanser

Temat för konferensen är Likvärdiga livschanser och lyfter perspektivet om en inkluderande arbetsmarknad genom kunskap som finns om den generation som är i skolan idag, men som i framtiden är medarbetare i organisationer, företag och branscher. Syftet med de digitala dagarna är att sprida kunskap om betydelsen av att ta tillvara på varje individs kapacitet och kompetens. Deltagare kommer att utmanas att se skola och omvärld som centrala delar för ett hållbart samhälle, och som bärande delar för människors likvärdiga livschanser.

Anmäl dig!

Anmäl dig redan nu för att säkra din plats på konferensen! Nytt för i år är att priset är kraftigt reducerat för att göra det tillgängligt för alla att vara med.

Anmäl dig här

Mer information

Mer information finns på ssa.helsingborg.se