Skånska lärdomar om framtidens livsmedelssektor

Välkommen till den årets första del i webbinarieserien om hur vi tillsammans kan förverkliga målbilderna för det öppna Skåne 2030 - den regionala utvecklingsstrategin.

En betydande del av allt livsmedel som produceras i Sverige kommer från Skåne. Här finns starka tillgångar inom hela livsmedelssystemet: från primärproduktion, via förädling och förpackning, till handel- och konsumentledet samt ett välutvecklat innovationssystem.

För att vara en fortsatt stark livsmedelsnäring behöver vi fortsätta lära och utvecklas. Hur kan vi skapa framsteg gemensamt och vilka kompetenser kommer att behövas i framtiden?

Ta chansen att lära dig om projekt, företag och aktörer som genom sitt arbete bidrar till ökad kännedom om hur vi kan förbättra förutsättningarna för framtidens livsmedelssystem i Skåne.

Alla är välkomna, oavsett om du jobbar i privat- eller offentlig sektor, i en idéburen organisation eller helt enkelt är en intresserad invånare. Vi diskuterar erfarenheter och exempel, bra såväl som dåliga, som vi tillsammans kan lära av. 

Skånska lärdomar är uppdelat i två delar - först ett webbinarium och därefter en workshop där vi diskuterar frågan vidare tillsammans med de medverkande i webbinariet. Du deltar i den del som passar dig och självklart kan du se webbinariedelen i efterhand. 

Medverkande

  • Max Grym, IUC Syd
  • Rickard Albin, Culinar
  • Samir Halimanovic, IUC Syd i samarbete med Livsmedelsakademin och Packbridge
  • Maria Hofvendahl Svensson, LRF Skåne/Kompetensråd Gröna näringar
  • Jenny Bergsten, Region Skåne

Ytterligare deltagare kan tillkomma. Programledare är Nina Hvitlock, Trivector

Länk till webbinariet (kl 9-10)

Länk till workshop (kl 10-11)