Så klickar du med kunderna internationellt!

Vi befinner oss i en global pandemi och ser ett ökat och förändrat digitalt beteendemönster hos konsumenter världen över.

Företag lägger därför mer fokus på sin digitala strategi för att därigenom nå ökade intäktsströmmar från kunder även utanför Sverige. Men vägen dit kräver förberedelser och förståelse för de olika förutsättningar som råder på olika e-handelsmarknader.

Exportcentrum Skåne vill fortsätta dela kunskap och erfarenheter i den högaktuella frågan om hur man tar sin e-handel ut i världen och välkomnar dig till ett inspirerande webinar. 

Datum: 11 maj 2021
Tid: 13.00-14.30 - incheckning på Zoom från 12.45
Var: Vi ses digitalt via verktyget Zoom.   

Se mer information och anmäl dig här.