Kompetensforum

För att säkra en hållbar regional tillväxt är en effektiv kompetensförsörjning avgörande!

Välkommen till en förmiddag där vi får lyssna till olika perspektiv på kompetensförsörjningsfrågan, mingla med andra samt komma med viktiga inspel på arbetet framåt inom regional strategisk kompetensförsörjning.

Program 8 december

Moderator: Ola Odebäck

08.30 - Incheckning och frukost

09.00 - Region Skåne och arbetet med regional strategisk kompetensförsörjning
Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör, inleder dagen.

MENTI – roller och förväntningar.

09.30 - Analyser och kunskapsunderlag – att navigera mellan förväntningar och det som går att mäta
Anna Råman, analyschef på regional utveckling, Region Skåne.
 
MENTI – vilka kunskapsunderlag behöver du i din yrkesroll? Vad saknas?

10.00 - Bensträckare

10.05 - Utmaningar inom regional kompetensförsörjning: tre aktuella exempel

  • Kompetensbehov hos företag - exempel på hur IUC arbetar med ett verktyg för strategisk kompetensförsörjning. Joakim Enquist, VD IUC Syd.
  • Flexibla kurser för yrkesverksamma. Ett exempel inom livsmedelsproduktion. Viktoria Olsson, lektor, Högskolan i Kristianstad.
  • Synen på och intresset för kompetensutveckling och livslångt lärande hos 25+. Jacob Borssén, expert utbildning och samhällsfrågor, Ungdomsbarometern.

11.20 - Panelsamtal - Vad bör vara fokus framåt?
Ett avslutande panelsamtal där olika perspektiv och ingångsvärden möts. Medverkande:

  • Carina Centrén, regionchef Svenskt näringsliv.
  • Per Tryding, policychef Sydsvenska industri- och handelskammaren.
  • Ulrika Forsgren Högman, chef innovation och utveckling Malmö stad.
  • Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör Region Skåne.

12.00 - Avslutning och lunch

Konferensen äger rum på High Court i Malmö, c:a fem minuters promenad från Centralen. Förmiddagen avslutas med en gemensam lunch kl. 12.00. Glöm ej anmäla ev. specialkost.

Varmt välkomna!

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör

Begränsat antal platser. Deltagande är kostnadsfritt men det utgår en no-show-avgift på 500:- om man ej meddelat förhinder före konferensens start.

Notera att regeringen just nu bereder ett förslag om vaccinationsbevis som kan leda till att ett deltagande på konferensen kommer att kräva uppvisande av intyg på vaccination.

Sista dag för anmälan är den 1 december.