Samverkan för stärkt kompetensförsörjning - hur ökar vi samarbetet mellan utbildningssystemet och de skånska framtidsbranscherna?

Välkommen på spridningskonferens för Region Skånes pilotsatsning i samverkan med tre skånska branschorganisationer!

Region Skåne och tre branschorganisationer från det skånska näringslivet (LRF Skåne, Installatörsföretagen Skåne och Malmö-Lunds Byggmästareförening) samverkar för utveckling av utbildningssystemet i enlighet med den regionala arbetsmarknadens behov.

Syftet är att stärka branschorganisationernas möjlighet till samverkan kring utbud och inriktning av framtida yrkesutbildningar. Insatserna har bland annat syftat till att undersöka branschernas framtida kompetensbehov, påverka attraktivitet och efterfrågan av bristyrken, samt utveckla dialog med utbildningsaktörer med särskilt fokus på - men inte uteslutande - regionalt yrkesvux.

Tillsammans bjuder vi nu in intressenter för att visa på resultat och erfarenhet av denna samverkan!

Målgrupp: kommuner i form av huvudmän och utbildningsanordnare inom främst Gy och Vux,  rektorer, utbildningsplanerare, näringslivschefer m.fl., regioner och myndigheter, övriga utbildningsanordnare, företrädare för näringslivet m.fl.

Program

09.45–10.00
Inloggning i Teams

10.00–10.20
Inledning

10.20–10.40
Installationsbranschens kompetensbehov -  Installatörsföretagen
En skånsk installationsbransch som utvecklas för tillväxt och klimatomställning gör en utblick över kompetensbehoven fram till år 2040

10.40–11.00 
Framtiden är grön! - Lantbrukarnas Riksförbund
Att i primärproduktionen ha lokal och klimatsmart mat har aldrig varit viktigare.  För detta behöver vi kompetent arbetskraft! 
Hjälp oss jobba för framtiden!

11.00–11.10
Paus

11.10–11.30
Förutsättningar för yrkesväxling till eller inom byggbranschen - Malmö-Lunds Byggmästareförening 
Byggföretagens medlemmar finns i både stora som små företag, sysselsätter många människor i Skåne. Med nuvarande och kommande byggnationer för att möta såväl miljömässiga som bostadsmässiga krav, så har vi ett konstant behov av att få nya duktiga medarbetare till vår intressanta bransch. Vi klarar inte detta själva utan det krävs ett utvecklat samarbete med samtliga aktörer i utbildningskedjan.

11.30–11.50
Dialog framåt

11.50–12.00
Summering och avslut

Har du några frågor? Hör av dig till viktoria.hansson@skane.se


Anmäl dig här!