MatchIT Hearing - så hoppade vi över kompetensgapet

Välkomna till en hearing om vägar till jobb för nyanlända akademiker med nationella och regionala beslutsfattare!

Välkommen till en hearing om hur ett framgångsrikt projekt skulle kunna skalas upp regionalt och nationellt! Kompetensförsörjningen är en ödesfråga för Sverige. Vi behöver göra mer för att säkra att våra företag kan växa och skapa tillväxt. Vi har inte råd att låta kompetens gå outnyttjad.

Nyanlända akademiker är en stor resurs, men endast 15 procent har relevanta arbeten efter 10 år i Sverige. För att brygga över detta gap har projektet MatchIT, med stöd från Europeiska socialfonden, utvecklat en metod som på mindre än ett år fått över hälften av deltagarna i jobb där deras kompetens fullt ut tas till vara. 

Program

12.50-13:00 Check-in

13:00-13:10 Välkommen
- Mia Rolf, CEO, Ideon Science Park
- Anders Elmevik, Näringslivsutvecklare, Region Skåne

13:10-13:35 Presentation av MatchIT- projektet
- Olga Szczepankiewicz, Projektledare MatchIT, Region Skåne

13:35-14:25 Paneldebatt om hinder och möjligheter för nya innovativa utbildningsinsatser på högskolenivå
- Roger Mörtvik, Statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet
- Anna Jähnke, Ordförande Regionala Utvecklingsnämnden, Region Skåne
- Bo-Anders Jönsson, Vicerektor, Lunds universitet
- Cecilia Christersson, Vicerektor Malmö universitet
- Per Tryding, Vice Ordförande, Sydsvenska Handelskammaren
- Mona Mårtensson, Biträdande Regionchef, Arbetsförmedlingen

14:25-14:30 Avslutning

Mer information och anmälan

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter