Hur kan arbetsliv och yrkeshögskola gemensamt bidra till att fler och rätt YH-utbildningar tillfaller Skåne?

Den 4 mars arrangeras en heldag om hur arbetsliv och yrkeshögskola gemensamt kan bidra till att fler och rätt YH-utbildningar tillfaller Skåne.

Hur kan vi arbeta tillsammans för att på bästa sätt säkerställa kompetensbehovet av YH-utbildningar i Skåne? Vad behöver göras för att samarbetet mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare ska bli mer strukturerat och effektivt?

Målgrupp

YH-anordnare, arbetsgivare, studie- och yrkesvägledare och övriga intressenter kopplat till kompetensförsörjning i Skåne.

Program

9.00 Kaffe och registrering

9.30 Nuläge

11.10 Önskat läge utifrån goda exempel

12.00-12.45 Lunch

12.45 Workshop                                                  

14.00 Avslutning, hur går vi vidare?

14.15-14.30 Kaffe och mingel

14.30-16.00 Årsmöte YhiS - endast medlemmar

Om arrangemanget

Dagen är ett samarrangemang mellan Region Skåne och föreningen YhiS - yrkeshögskoleanordnare i Skåne. I anslutning till konferensen välkomnas YhiS medlemmar till föreningens årsmöte.

Anmälan

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter