Nätverksträff: Sponsring och upplevelser

Vad kommer att styra framtidens upplevelser och sponsring?

Event in Skåne och Upplevelseinstitutet hälsar dig varmt välkommen till en förmiddag under den pågående SM-veckan i Malmö där vi ges de senaste forskningsrönen och insikterna kring framtidens sponsring och upplevelser. På scen står Björn Stenvad, VD för Upplevelseinstitutet, och Sofie Sagfossen, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Event in Skåne är ett av fyra dotterbolag i marknadskoncernen Business Region Skåne. Business Region Skåne ägs till 85 procent av Region Skåne och 15 procent av Kommunförbundet Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter