MedInnovation Skåne

En levande arena för innovation och forskning nära patienten.

Hur ska de regionala och nationella life science - strategierna bli reella för näringslivet och skapa innovation för vården och regionen? Och vad har strategierna gemensamt och vad skiljer dem åt?

Hur kommer Skånes life science  - strategi se ut och vad säger utredning Framtidens hälsosystem i Region Skåne?

Hur kan kliniska studier fungera som språngbräda för innovation i vården, och vilken betydelse har innovationen för patienten?

Det är några av de frågeställningar som dagen tar upp.

Målgrupp: Alla med intresse för life science, klinisk forskning och innovation i sjukvården - politiker, chefer, forskare, sjukvårdens professioner, patientföreträdare och näringslivsrepresentanter och bolag inom life science.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter