Att starta företag inom vård och omsorg

Är du en blivande entreprenör? Går du med funderingar på att starta eget? Kom då till vår träff för att få information!

För att möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar behöver vi öka tillgängligheten, kvaliteten och mångfalden i vårdutbudet med hjälp av kunniga och engagerade yrkesmänniskor som kan tänka sig att starta vård- och omsorgsföretag.

Program

  • Entreprenörskap – vad är det och varför är det viktigt?
  • Hur finansiera starten?
  • Möt en entreprenör som startat eget vårdföretag. 
  • Lagen om valfrihetssystem – förutsättningar för entreprenörskap inom vård och omsorg.
  • Information om Innovation Skånes rådgivning.

Anmälan

Anmäl dig senast 12 november till Contact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter