Boka dagen: Skånsk lärträff om hållbar utveckling och Agenda 2030

Inom ramen för Region Skånes medlemskap i Glokala Sverige och genomförandet av Skånes utvecklingsstrategi arrangerar Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne en regional lärträff.

Syftet med lärträffen är att lyfta goda exempel på vad Skånes utvecklingsaktörer gör för att bidra till att uppnå de 17 globala målen. Det kommer att vara ett visst fokus på mål 13 ”Bekämpa klimatförändringarna” – ur en rad olika aspekter. Moderator för dagen är Nina Hvitlock, Trivector Traffic.

Syfte med lärträffen är att:

  • sprida kunskap om nuläget lokalt och regionalt
  • sprida lärande exempel
  • inspirera till ökat engagemang
  • stimulera bred samverkan

Träffen kommer att bestå av föredrag varvade med interaktiva och kreativa moment.

Målgrupp: Förtroendevalda och tjänstepersoner i Skånes 33 kommuner och Region Skåne samt Länsstyrelsen Skåne, lärosäten, andra statliga myndigheter, idéburen sektor, näringsliv och arbetsmarknadens parter.

Vi återkommer med program.

Vänliga hälsningar,

Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne