Inbjudan till seminarium om regionalt godsnätverk

Ekologiskt och ekonomiskt mer hållbara godstransporter.

Eftermiddagen den 1 december bjuder Region Skåne in till ett seminarium i Malmö, där vi träffas för att höra mer om hur olika organisationer arbetar för att godstransporterna ska bli mer ekologiskt och ekonomiskt hållbara. Vi avslutar med en paneldiskussion. Välkommen!

Vi behöver din anmälan senast den 22 november.

Anmäl dig här

Programinnehåll

Under eftermiddagen så kommer vi att få ta del av några exempel på det arbete som pågår inom godstransportområdet - med fokus på Skåne.

Eco-First Logistics

För närvarande pågår ett arbete kring Samordnad varudistribution av Region Skånes transporter. Arbetet leds av Olof Moen på Eco-First Logistics. Målet är en betydande ökning av det gods som samlastas med ökad fyllnadsgrad och minskat trafikarbete som följd. Region Skåne är den första regionen i Sverige som i stor skala arbetar för att ta detta steg.

Einride

Einride är en pionjär inom hållbara godstransporter med sina innovativa fordon som kombinerar spännande design med hållbarhet. Under presentationen kommer Simon Håkansson berätta om företagets affärsmodell och teknik samt om projekt och piloter som man arbetar med.

Region Skåne

Nästan en tredjedel av den svenska utrikeshandeln kan kopplas till en godstransport som går via någon av Skånes TEN-T hamnar. Region Skåne arbetar tillsammans med de fyra största hamnkommunerna i Skåne med projektet "Hamnutveckling i Skåne" som berör åtgärder vilka stödjer utrikeshandeln men i många fall också adresserar på hållbarhetsanspråken. Björn Petersson berättar om projektet.

TT-line

Rederiet TT-line trafikerar RoPax-linjer mellan Trelleborg och flera hamnar i Östersjön. Genom nya större fartyg ställs nya krav på landinfrastrukturen men samtidigt skapas också möjligheter för mer hållbara transporter. Eva Jönsson berättar om rederiets verksamhet och utveckling.

Sweco

Infrastruktur innebär som bekant nya möjligheter för samhället. Sweco har undersökt vad en ny rangerbangård med en kombiterminal skulle kunna innebära för sysselsättningen i Skåne. Henrik Andersson berättar om de studerade möjligheterna.

Diskussion

Seminariet avslutas med en paneldiskussion om ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vi vill gärna även ta del av åhörarnas synpunkter.