Konferens om värdet av jämställdhet i skogsföretagandet

Save the date - Ett av målen i de regionala skogsstrategierna är att genomföra aktiviteter för att öka jämställdheten i skogssektorn och medvetandegöra värdet av jämställdhet i företagandet.

Målgrupp

Företagare, tjänstemän, nyckelpersoner med rekryteringsansvar, nätverk för jämställd skogssektor med flera.


Medverkande

• Malin Wildt Persson, moderator
• Anna Schyman, NYKS, Nätverket för yrkesverksamma kvinnor och icke-binära i skogsbranschen
• Marie Appelstrand, Lunds universitet
• Make Equal, Presentation av verktyget ”Respekttrappan”
• Per Mood, Hur bedrivs jämställdhetsarbete inom räddningstjänsten?
• Företagare inom skogssektorn berättar om strategier för en jämställd
arbetsplats
• Studentpresentation, Hur skogsmästarskolan


Inbjudan med anmälningslänk kommer i augusti.
Kontakt Skåne, Kerstin Rietz, kerstin.rietz@lansstyrelsen.se
Kontakt Halland, Annica Lindén, annica.linden@lansstyrelsen.se