Kemikaliekrav och cirkulära flöden i upphandling

Välkommen till det digitala seminariet Kemikaliekrav och cirkulära flöden i upphandlingden den 23 november kl. 13-15.

Cirkulär ekonomi diskuteras allt oftare och samtidigt ställs allt striktare kemikaliekrav i upphandlingar. Men, är det möjligt att undvika oönskade kemikalier i ett system där vi eftersträvar att material och resurser cirkuleras och återbrukas? Denna fråga kommer inbjudna deltagare från företag, myndigheter och upphandlande organisationer diskutera
under ett digitalt seminarium.

Dagen anordnas av Region Skåne i samverkan med Hållbar Utveckling Skåne och Sustainable Business Hub inom ramen för Region Skånes handlingsplan för kemikalier 2017–2020.

Dagen kommer bestå av paneler som diskuterar:

  • Hur stort problem är det att oönskade kemikalier cirkulerar när man återbrukar?
  • Hur kan man i upphandlingsprocessen lösa problemet?
  • Hur kommer vi vidare?

Dessutom kommer Malmö stad presentera hur de går till väga för att genomföra en innovationsupphandling för att, i stadens blomsterplanteringar, kunna sluta använda krukor och brätten gjorda av svart plast.

Moderator: Rustan Nilsson, Miljöpedagog, Sysav Industri AB

Anmäl dig här
Medverkande kommer att uppdateras löpande på anmälningssidan. 

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter