Presentation: Vilka klimatfrågor är viktiga för skåningar just nu?

Välkommen till en presentation av resultatet från en stor enkätundersökning som just nu genomförs.

I den så kallade Skånepanelen svarar över 3000 skåningar i olika åldrar på hur de ser på klimatfrågan, vad de själva är beredda att göra
och vilka åtgärder de önskar att politik och näringsliv ska genomföra.

Resultaten presenteras av Anna Gräsberg från Indikator som genomför undersökningen. Enkäten är en uppföljning av frågor som ställdes 2014 och svaren kommer bli en del av den nya klimat- och energistrategin för Skåne, som just nu är ute på remiss. 

Kom och få en inblick i skåningarnas tankar om klimatet och vad de tycker är viktigt just nu. Ställ dina frågor om enkätsvaren respektive den nya klimat- och energistrategin för Skåne och passa på att diskutera och föreslå åtgärder.

Anmäl dig via Länsstyrelsen Skåne

Eftermiddagen arrangeras av Klimatsamverkan Skåne, ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter