Nytt nationellt centrum för giftfria produkter - vad innebär detta för skånska aktörer?

Regeringen ökar takten i arbetet med att byta ut problemkemikalier och i höst ska ett fristående centrum för substitution av farliga ämnen i varor och kemiska produkter stå klart.

Detta centrum ska vägleda och stötta såväl små och medelstora företag som offentlig sektor att byta ut sina farliga kemikalier. På vilket sätt kan skånska aktörer nyttja substitutionscentret?
 
Värd: Mätta Ivarsson – ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne.
Medverkande från nationell, regional och lokal nivå tillsammans med företag och organisationer i Skåne.

Anmälan

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter