• Maria Lundberg och Åsa Ram, samt en diktsamling "Kreativt skrivande i vården" som tagits fram tillsammans med deltagare under träffarna.

Workshop i kreativt skrivande

Den 1 februari anordnar Region Skånes kulturförvaltning i samarbete med sjukhuskyrkan i Lund en workshop i kreativt skrivande för bibliotekarier som själva vill använda sig av metoden i sitt arbete.

Det kan vara en hjälp att sätta ord på sina känslor, tankar och erfarenheter och att dela dem med andra. Kreativt skrivande är en sådan möjlighet. Det är ett spännande redskap för att finna sin egen röst, för självreflektion och för att utveckla sin kreativitet.

Kreativt skrivande kan användas för att upptäcka och uttrycka viktiga ting och för att berätta sin livsberättelse. Det kan ske enskilt eller i grupp där man är fri att dela med andra vad man skrivit eller inte göra det.

Åsa Ram, sjukhuspastor, och Maria Lundberg, sjukhuspräst, har under många år arbetat med öppna grupper i kreativt skrivande som riktat sig mot intresserade patienter och närstående. De är nu inbjuda att dela med sig av sitt koncept till fler som arbetar med eller vill arbeta med skrivande i sin verksamhet. Arrangemanget riktar sig primärt till folkbibliotekarier. Under workshopen kommer Åsa och Maria att berätta om sitt arbete och deltagarna kommer att få prova på konkreta övningar som de senare kan använda sig av själva.

Anmälan är nu stängd.