Bilden visar symboler för Sveriges fem nationella minoriteter: samer (som också är ett urfolk), romer, judar, tornedalingar och sverigefinnar.

Samråd med den sverigefinska minoriteten

Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne välkomnar alla, som anser sig tillhöra den sverigefinska minoriteten i Skåne, till ett öppet samråd den 9 februari.

Dagordning

  1. Hej och välkomna. Presentationsrunda.
  2. Lägesrapport från Region Skåne och Länsstyrelsen Skånes arbetet med att hitta samrådsformer med samtliga nationella minoriteter i Skåne
  3. Gemensam diskussion kring hur vi arbetar vidare tillsammans - hur kan bra och naturliga former för inflytande se ut för den sverigefinska gruppen?
  4. Kort återkoppling från Länsstyrelsen Skåne om friluftsstrategin.
  5. Övriga frågor

Praktisk information och anmälan

Anmäl dig till Martina Holmgren via e-post: martina.holmgren@lansstyrelsen.se eller via telefon: 010-224 13 74 senast den 7 februari. Glöm inte att anmäla om du har behov av specialkost, tolk eller annat så som exempelvis hörslinga. Vi bjuder på enklare kvällsfika samt kaffe, vatten och te.

Fakta

Utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samarbetar Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Sedan den 1 februari 2015 ingår Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne i ett förvaltningsområde för finska.