Konferens om digitalisering av kulturarvspedagogiken

Nätverket Skutt (Samverkansgruppen för kulturarvspedagogisk utveckling och teori) bjuder in till en konferens om digitalisering av kulturarvspedagogiken den 18 oktober kl. 13-16 i Malmö.

I samband med pandemin utvecklade många kulturarvsinstitutioner nya digitala metoder och arbetssätt i sitt förmedlingsarbete. Hur har detta påverkat tillgängligheten och användandet av kulturarvet som en läranderesurs för skolorna?

Konferensen syftar till att samla representanter från akademin, kulturarvssektorn och lärarkåren för att belysa och diskutera effekterna av digitaliseringen av kulturarvspedagogiken.

Praktisk information

Målgrupp: kulturarvspedagoger, lärare och andra intresserade inom kulturarvssektorn och akademin.

Konferensen är gratis.

Detaljerat program samt anmälningsformulär publiceras senare. 

Bakgrund

Skutt är en samverkansgrupp för kulturarvspedagogisk utveckling och teori. Syftet med Skutt är att skapa nätverk mellan akademi, kulturarvsinstitutioner och utbildningsinstitutioner i regionen och över Öresund. Skutt ska skapa mötespunkter för att föra vetenskapligt grundade diskussioner om kulturarvspedagogik samt skapa en regionalt grundad lärandegemenskap inom det kulturarvspedagogiska området som ska vara forskningsinitierande. Skutts aktiviteter riktar sig till alla som är intresserade av kulturarvsfrågor samt kulturarvspedagogisk utveckling, metod och teori.