Projektberättelser från Digitalt Först - Folkpaket

Bibliotekarier från Klippan, Vellinge och Ängelholm berättar om sina projekterfarenheter från Folkpaketet, en del av Digitalt först med användaren i fokus.

Folkpaketet var i Skåne en del av satsningen Digitalt först med användaren i fokus. I Folkpaketet fick åtta bibliotek i Skåne i två omgångar arbeta med användardriven verksamhetsutveckling inom det digitala området. Folkpaketet inleddes med en lärprocess i fyra workshops där deltagarna fick lära sig om användarcentrerad design. Därefter följde en utvecklingsprocess där biblioteken fick testa egna projektidéer på sina användare.

Projekten i sista omgången av Folkpaketet är nu avslutade, och bibliotekarier från Klippan, Vellinge och Ängelholm kommer under en digital timme att berätta om sina lärdomar och erfarenheter från projekten.

Kanske är du också intresserad av att öka kännedomen om bibliotekets digitala tjänster i kommunen eller arbeta närmare en särskild målgrupp -  passa då på att ta del av och ställa frågor om dessa projekt!

Anmäl dig senast 5 oktober

Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter