Politiken i praktiken – perspektiv på hållbara livsmiljöer

Välkommen till en heldag under H22 i Helsingborg med utgångspunkt i politiken för gestaltad livsmiljö och New European Bauhaus som lyfter frågor kring framtidens gestaltade livsmiljöer.

Form/Design Center arrangerar konferensen i samverkan med Region Skåne, Arkitekturakademin, Arwidssonstiftelsen, LTH – arkitektur och byggd miljö, Nätverket Kulturmiljö Skåne och Sveriges Arkitekter Skåne.

Konferensen livesänds och du kan även ta del av den i efterhand på Form/Design Centers webbsida. 

formdesigncenter.com

Program

9.00–12.00
GESTALTNING OCH SAMHÄLLSBYGGANDE
Förmiddagen ägnas åt gestaltning och samhällsbyggande. Hur omsätter man teori och politik till praktik? Behövs det nya former för stödsystem och vilka aktörer spelar en nyckelroll när vi skapar framtidens hållbara livsmiljöer? Hur kan det offentliga agera förebildligt och hur säkrar vi kvalitet framför kortsiktig ekonomisk vinning?

13.15–16.20
0% – TRANSFORMATION SOM ALTERNATIV TILL RIVNING I KULTURMILJÖER
Eftermiddagen utforskar begreppet transformation. Hur kan vi adaptivt återanvända snarare än att slentrianmässigt riva? Vad gör vi med beståndet av byggnader och stadsdelar från mitten till slutet av 1900-talet vars form och rumsliga konfiguration inte överensstämmer med konventionerna för vad som anses estetiskt tilltalande idag?

16.20–19.00
PRISUTDELNING OCH MINGEL: REGION SKÅNES ARKITEKTURPRIS

Anmäl dig senast 8 juni

Konferensen är gratis. Det är begränsat antal platser. Anmäl dig senast 8 juni kl 12.00. 

Se hela programmet och anmäl dig