Öppet samråd: nationella minoriteter

Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne bjuder in Sveriges fem nationella minoriteter till öppet samråd den 27 september kl. 17.30-20.00.

Förmöte/planeringsmöte inför samrådet

Förmöte/planeringsmöte inför samrådet i september föreslås bli den 25 augusti kl.17.30-19.00 (Länsstyrelsen Skånes lokaler i Malmö, Södergatan 5). De som vill ingå i planeringsgruppen inför kommande samråd kan anmäla sitt intresse till Caisa Lindfors, Martina Holmgren eller Tamas Krizsan via e-post: Tamas.Krizsan@skane.se, Caisa.Lindfors@skane.se eller Martina.Holmgren@lansstyrelsen.se

På förmötet/planeringsmötet enas vi om dagordning för samrådet.

Dagordning och anmälningsformulär publiceras efter förmötet/planeringsmötet.