• ICORN, International Cities of Refuge Network

Nyfiken på-timme om fristadsförfattare

Är du nyfiken på vad fristäder, fristadsförfattare och ICORN innebär? Välkomna på ett digitalt samtal med fristadskoordinatorerna Anna Hjerpe och Jude Dibia den 10/10 kl. 10.

Anna Hjerpe, fristadskoordinator på kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun, och Jude Dibia, fristadskoordinator på Dawit Isaak biblioteket i Malmö, kommer att berätta om fristadsprogrammet ICORN (International Cities of Refuge Network) och arbetet med fristadsförfattare i Malmö och Lund

Arrangemanget är ett öppet samtal med utrymme för frågor, och riktar sig till alla som är nyfikna på fristäder, fristadsförfattare och ICORN. 

Ingen anmälan krävs: klicka in dig på mötet i Teams när det är dags.

Länk till mötet