• Läsning i äldreomsorgen. Bild från MTM. Fotograf: Susanne Lundbäck.

Inspirationsdag till att bli läsombud i äldreomsorgen

Välkommen till Medborgarhuset i Eslöv 2/6 på en inspirationsdag för dig som är intresserad av att främja läsning i äldreomsorgen i Skåne.

Hur kan vi arbeta för att tillgodose äldres rätt till böcker och läsning, och varför är det viktigt?

Vi vill inspirera personal inom äldreomsorgen att utbilda sig till läsombud och lyfta folkbibliotekens roll som förmedlare av tillgängliga medier. Välkommen till en inspirerande dag i läsningens tecken där du får möjligheten att lyssna till intressanta föreläsningar och skapa nya nätverk.

Arrangemanget är kostnadsfritt.

Program:

13.00 – 13.10 Regionala arbetsgruppen presenterar sig och hälsar välkommen. Praktisk info.

13.10 – 13.20 Presentation av Nätverket för kultur inom äldreomsorgen.

13.20 – 13.30 Filmen Läsglädje i omsorgen.

13.30 – 14.10 Alla har rätt till läsning! Läsning som demokratisk rättighet. Hur kan man arbeta läsfrämjande i omsorgen på kommunal nivå? Catharina Kåberg, som tidigare arbetat med läsombudsverksamheten på MTM.

14.00 – 14.30 Fika

14.30 – 15.00 LL-förlaget ger ut lättlästa böcker för vuxna läsare med lässvårigheter och är en del av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Maria Ramdén och Sarah Linton presenterar förlaget och dess uppdrag och tipsar om böcker som passar extra bra för högläsning – både boknyheter och guldkorn ur den äldre utgivningen.

15.00 – 16.00 Läsinspiratör Marie Jönsson Schelander delar med sig av sin långa erfarenhet av att arbeta som läsombud inom äldreomsorgen.

Anmäl dig senast 20 maj

Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter