• Barnvisning på Glimmingehus, nordens bäst bevarade medeltida borg. Foto: Riksantikvarieämbetet

Kulturinstitutioner som arenor för kunskapsutveckling och bildning

Den 12 oktober organiserar Region Skånes kulturförvaltning ett heldagsmöte på Fritiden hotell & kongress i Ystad för chefer på de skånska kulturarvsinstitutionerna, biblioteken och konstmuseerna.

Frågan vi vill fördjupa oss i är: Hur kan kulturinstitutioner knyta samman människor, skapa sammanhang och mening och stärka förutsättningarna för ett demokratiskt samhälle i en värld som ter sig alltmer komplex?

Vi är övertygade om att biblioteken, kulturarvsinstitutionerna och konstmuseerna kan spela en stor roll. De förfogar över en samling, en fysisk plats och har personal som aktivt arbetar med lärande. Vi tror att det finns ett värde i att de som arbetar på kulturinstitutionerna stärker sina roller som arenor för bildning gemensamt och att de på så sätt kan vara en större resurs för invånarna i Skåne, men också en resurs för varandra.

Som det står i Region Skånes kulturplan: ”Kulturens rum och platser som en arena för kunskap, reflektion, samtal och bildning stärker förutsättningarna för ett demokratiskt samhälle. Med tilltagande individualisering i samhället blir de fysiska mötesplatserna och arrangemangen allt viktigare. Bibliotek, museer, biografer, scener, konsert och utställningslokaler, kulturhus, hembygdsgårdar, folkparker, folkets hus och bygdegårdar samt stadens och landsbygdens miljöer och landskap är delar av det öppna offentliga rummet där det skapas gemensamma upplevelser och möten över generationsgränser. Tillsammans bidrar de till kunskapsuppbyggnad, lockar till kreativitet och främjar kritisk dialog.”

Program

9.00-9.30  Kaffe och registrering

9.30-10.00 Inledning

10.00-11.00 Till bildningens försvar: den svåra konsten att veta tillsammans
Idéhistorikern och författaren Sverker Sörlin reflekterar kring behovet av kollektiv bildning i en tid när vi har mer kunskap än någonsin men vet allt mindre tillsammans.

11.00-12.00 Wow! Lustfyllt lärande
Lärande är en ödesfråga, inte bara för den enskilda individen utan för organisationer och samhället i stort. Vad kan vi som sysslar med olika former av kunskapsförmedling, bildning och upplevelser göra? Hur kan vi hjälpa människor att orientera sig i en värld som ter sig allt mer komplex? Och hur ska vi själva skapa fruktsamma samarbeten och navigera i allt detta? Johanna Danielsson från konsult- och analysföretaget Kairos future berättar om en rapport som både inspirerar och utmanar.

12.00-13.00 Gemensam lunch

13.00-15.30 Att veta och göra tillsammans
Det danska konsultföretaget Seismonaut gör en presentation om olika dimensioner av upplevelser och hur vi med gemensamma resurser kan stärka förutsättningar för lärande och bildning. Efter presentationen blir det workshop och tid för samtal.

15.30-15.45 Avslutning

Praktisk information

Målgrupp: Chefer på de skånska kulturarvsinstitutionerna och konstmuseerna som uppbär regionalt verksamhetsstöd, samt bibliotekscheferna i Skåne. Riktad inbjudan skickas ut.

Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och fika. Vänligen meddela behov av specialkost i anmälningsformuläret nedan. 

Fritiden hotell & kongress ligger ca 2-3 minuters promenad från centralstationen i Ystad. 

Anmäl dig senast den 28 september

Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter