Kulturarvsmöte

Den 12 oktober bjuder Region Skåne in till gemensamt kulturarvschefs- och bibliotekschefsmöte i Ystad.

Mer information publiceras efter sommaren.