• Maria Krafft Helgesson

Kulturarvsmöte

Välkommen på kulturarvsmöte den 2 juni i Hornbergssalen på Kulturen i Lund. Förmiddagen kommer att ägnas åt återkoppling och information, och eftermiddagen åt tillgänglighet ur olika aspekter.

Äntligen kan vi träffas igen efter två år av restriktioner och digitala möten! Förmiddagens program ska ge oss alla en bra överblick över de processer som pågår – eller har pågått – den senaste tiden. Efter en kort presentationsrunda tar mötet avstamp i en kort tillbakablick på det gångna året utifrån vad Region Skåne sett och hört under vårens dialogmöten om verksamhetsstödsredovisningarna.

Efter pausen blir det kunskapspåfyllnad om Region Skånes strategi för kultur och hälsa samt en introduktion till Livets Museum. Därefter får vi höra några olika röster från verksamheterna som ger sina perspektiv på de utvecklingsprocesser som pågår.

Efter lunch skiftar vi fokus till kommunikation och tillgänglighet. Vi har bett några verksamheter att bidra med sina tankar och exempel. För att ge inspiration och nya perspektiv har vi bjudit in Maria Krafft Helgesson att föreläsa.

Varmt välkomna!

Praktisk information

Målgrupp: verksamhetsledare/chefer vid de institutioner/verksamhet som har verksamhetsstöd från Region Skånes kulturnämnd inom kulturarvsområdet. Riktad inbjudan skickas ut. Har du som chef förhinder ser vi gärna att du skickar en ersättare.

Program

8.30 Samling med kaffe

9.00 Välkomna och kort presentationsrunda

9.45 Kort tillbakablick på 2021 – trender och tendenser

10.00 Paus/bensträckare

10.10 Presentation av verksamheten på Livets Museum, Mats Engström, intendent, Kulturen i Lund

Gestaltad livsmiljö, kommunutbildning samt H22, Karl Magnus Lenntorp, utvecklare kulturarv, Region Skåne och Hans Bergfast, museichef, Helsingborgs museum

Utvecklingsarbetet med Seismonaut, Annelien van der Tang-Eliasson och Martin Andrén, utvecklare, Region Skåne samt Jan Olofsson, verksamhetsledare, Glimmingehus

Bokstart på andra arenor samt Läsfrämjande, Annelien van der Tang-Eliasson, utvecklare bibliotek, Region Skåne samt Maria Jiborn och Debora Svensson, pedagoger, Trelleborgs museum

12.00 Lunch

13.00-15.00 Tema kommunikation och tillgänglighet

Kalle Forss, hårdslöjdskonsulent, Skånes hemslöjdsförbund presenterar projektet Hör och Gör.

Åsa Karlsson, antikvarie, Landskrona museum presenterar museets arbete koppat till utställningen Reklam! (via teams)

Karin Rydahl, pedagog, Statarmuseet i Skåne presenterar hur de arbetar med LSS och barn med särskilda behov.

14.00 Föreläsning och samtal, Maria Krafft Helgesson
Vi har alla rätt att kommunicera och utvecklas hela livet men alla har inte samma möjligheter till det. Hur kan vi skapa kognitiv och kommunikativ tillgänglighet för alla i samhället? Vi samtalar och reflekterar tillsammans och du får tips och idéer på hur du kan bidra och skapa en kommunikativ miljö i din verksamhet. 

15.00 Programmet avslutas av Maria Tsakiris

Presentation av föreläsaren

Maria Krafft Helgesson utbildar, föreläser och handleder inom AKK-området. Maria har erfarenhet av arbete med människor inom funktionshinderområdet i alla åldrar och i olika verksamheter. Maria är inspiratör, författare och driver vodden och podden Maria inspireras av... där hon bjuder in gäster för samtal inom kommunikation och tillgänglighet. 

Anmäl dig senast den 27 maj

Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

Jag vill ha lunch: * Obligatoriskt fält.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter