Bibliotekschefsinternat

Vi hälsar bibliotekschefer i Skåne varmt välkomna på internat den 12:e och 13:e oktober på Fritiden Hotell & Kongress i Ystad.

Den 12:e oktober har vi ett ett chefsmöte tillsammans med chefer på skånska kulturarvsinstitutioner och konstmuseer på temat kulturinstitutioner som arenor för kunskapsutveckling och bildning.

Den 13:e oktober fortsätter vi samtalen under en halvdag på samma tema men med fokus på hur vi tillsammans kan vidareutveckla våra bibliotek som platser för lärande som bidrar till kunskapsutveckling i vårt lokalsamhälle.

Vi kommer också ägna tid till att fortsätta vår dialog om hållbar mediesamverkan. Hur kan våra samlingar och vår programverksamhet bidra till kunskapsutveckling i lokalsamhället? Hur kan vi bli en resurs för varandra? Vi presenterar några skånska exempel på hur bibliotek kan arbeta för stärkt hållbarhet och hälsa. 

Hållbar mediesamverkan hänger tätt ihop med medietransporter. I december kommer Kulturförvaltningen skriva ett nytt transport- och omlastningsavtal med Regiontransporter. Tillsammans diskuterar vi villkor, möjligheter och scenarier för hållbara transporter.

Praktisk information

Målgrupp: bibliotekschefer på Skånska bibliotek

Kostnad: 1600 kr för dig som väljer alternativet middag och övernattning.  Vänligen gör ditt val i anmälningsformuläret nedan och glöm inte fylla i fakturaadress om du väljer alternativet middag och övernattning. 

Anmäl dig senast 28 september

Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

Jag vill delta: * Obligatoriskt fält.När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter