• Åsa Ekman, barnrättsstrateg. Fotograf: Mats Helgesson

Utbildning i barnkonventionen

Välkommen till en utbildning i vad FN:s konvention om barnets rättigheter innebär för dig som arbetar med kulturarvsfrågor. Utbildningen är digital och äger rum den 11 mars kl. 9-11.

Utbildningställfället tar sin utgångspunkt i vad FN:s konvention om barnets rättigheter innebär för dig som arbetar med kulturarvsfrågor. 

Åsa Ekman, barnrättsstrateg, kommer att ge en introduktion till barnkonventionen som lag och diskutera vad ett barnrättsperspektiv inom kulturarvsområdet kan vara.

Praktisk information

Målgrupp: personer som arbetar med kulturarvsfrågor.

Utbildningen är kostnadsfri och genomförs i det digitala verktyget Zoom.

Länk till utbildningen kommer att skickas ut av Mats Fastrup, tf chef på Malmö Museer, efter sista anmälningsdag. Utbildningen görs i samverkan mellan de tre regionala museerna och bekostas av Region Skåne. 

Bakgrund

Flera kulturarvsinstitutioner med verksamhetsstöd från Region Skåne har efterfrågat en riktad utbildningsinsats om barnkonventionen. För att kunna erbjuda en utbildning relevant för sektorn bad Region Skåne de tre regionala museerna planera och genomföra den. 

Anmäl dig senast den 4 mars

Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter