• Perspektivbyrån är en rolig och kreativ lek där barnen är detektiver som granskar, synliggör och kartlägger er verksamhet. Ni vuxna lyssnar, antecknar och förbättrar utifrån barnens spaningar! Fotograf: Andreas Nilsson.

Utan spaning – ingen aning!

Välkommen den 6/10 till en spännande digital förmiddag om hur vi kan jobba för att skapa mer barninkluderande bibliotek genom att använda lek som arbetsmetod.

Eslövs stadsbibliotek bjuder in Perspektivbyrån att föreläsa om hur vi kan ta reda på och använda oss av barns perspektiv på våra verksamheter.

Perspektivbyrån började som ett projekt som under åren 2017-2020 drevs av Rättighetscentrum Västerbotten och Sensus med stöd av Allmänna Arvsfonden. I projektet deltog mer än 700 barn och personal från kultur- och fritidsverksamheter med syftet att förebygga och motverka diskriminering, samt utveckla metoder som bidrog till att skapa jämlika och tillgängliga kultur- och fritidsmiljöer för barn och unga. Projektet har sedan levt vidare och nu föreläser Perspektivbyrån runt om i Sverige om projektet samt kunskaper det har genererat.

Mer information finns att läsa på:

www.perspektivbyrån.nu

Arrangemanget är kostnadsfritt och  sker digitalt via Zoom. Det riktar sig till folk- och skolbibliotekarier i Skåne.

Anmälan är nu stängd.