Samråd med nationella minoriteter kring regional biblioteksplan för Skåne

Den 7 april hälsar vi dig som tillhör en av Sveriges nationella minoriteter välkommen på digitalt samråd inför revideringen av den regionala biblioteksplanen för Skåne.

Ny biblioteksplan för 2021-2024

Under 2021 kommer den regionala biblioteksplanen för perioden 2017-2020 att skrivas om till en ny regional biblioteksplan som ska gälla för perioden 2021-2024. I arbetet ingår att hålla samråd med olika målgrupper innan den nya planen går ut på remiss under sommaren. I bibliotekslagen anges Sveriges nationella minoriteter som en prioriterad målgrupp. Samrådet ger dig som same, rom, jude, tornedaling eller sverigefinne en möjlighet att påverka och ställa frågor om skrivningarna i planen.

Bakgrund

Vad är en regional biblioteksplan? Den regionala biblioteksplanen är ett styrdokument som gäller för både regional biblioteksverksamhet och sjukhusbiblioteken. Planen beskriver uppdrag och utvecklingsområden för var och en av verksamheterna, men anger också områden för samarbete dem emellan.

Sjukhusbiblioteken är en sjukhusövergripande resurs för personal, sjukvårdsledning, forskare och studerande samt patienter, närstående och allmänhet.

Region Skånes kulturförvaltning ansvarar för regional biblioteksverksamhet, som enligt bibliotekslagen ska främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i Skåne.

Om samrådet

Samrådet är på tjänstemannanivå och kommer att hållas på svenska. För den som behöver finns möjlighet till tolk, kontakta i så fall oss så snart som möjligt och senast den 31 mars. Kontakta oss också om du har eventuella andra önskemål.

Varmt välkommen med din anmälan senast den 5 april. Samrådet genomförs i det digitala verktyget Zoom och en möteslänk kommer att skickas till dig på den e-post som du anmäler i formuläret.

Anmälan är nu stängd.