• Malmö Museers Vattenvetarna är ett av de goda exempel som kommer att presenteras under eftermiddagen. Foto: Jenny Eliasson, Malmö Museer

Nätverksträff för KPN

Det kulturpedagogiska nätverket (KPN) genomför en digital verksamhetsdag den den 19 augusti kl. 9.15 till 15.00.

De årliga verksamhetsdagarna för KPN bli i år en digital dag. Förmiddagen kommer att ha fokus på kulturgarantier och under eftermiddagen delar vi goda exempel med varandra. 

Årets arrangörer är Glimmingehus, Klostret i Ystad och Österlens museum. Eventuella frågor kring programmet kan ställas till Kristina Buhrgard via e-post: kristina.buhrgard@ystad.se

Praktisk information

Målgrupp: Det kulturpedagogiska nätverket i Skåne (KPN). Riktad inbjudan skickas ut till nätverket medlemmar. 

Nätverksträffen kommer att genomföras i det digitala verktyget Zoom. Länken skickas ut senast dagen innan mötet.

Program

9.15 Uppkoppling och teknisk intrimning.

9.30 Presentation av dagen.

9.45 Camilla Sjöstrand, Region Skånes kulturförvaltning, berättar om kulturgarantier i Skåne.

10.15 – 10.20 Paus.

10.20 Maria Jiborn, Trelleborgs museum, berättar om kulturgarantin i Trelleborg.

10.40 Diskussion i mindre grupper.

11.00 Camilla och Maria svarar på frågor samt allmän diskussion.

11.45 Lunch.

12.45 Helén Lilja och Malin Liedberg, Regionmuseet Skåne, berättar om erfarenheter kring utställningen ”Propaganda”.

13.05 Paus

13.10 Åsa Hässlekvist och Anna Jönsson, Fredriksdal museer och trädgårdar, berättar om skolprogrammet ”Kärlek, kropp och sex – från slott till koja”.

13.40 Frågestund.

14.00 En kul paus!

14.15 Ulf Bergendorff och Henrik Wulff de la Motte, Malmö Museer, berättar om projektet Vattenvetarna.

14.45 Frågestund

15.00 KPN-dagen avslutas.

Anmäl dig senast den 16 augusti

Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter