• Musik i Syd söker upp de grupper som inte själva kan ta sig till offentliga konserter. Foto: Lovisa Fey/Musik i Syd

Nätverksträff för biblioteks-och kulturarvschefer i Skåne

Den 27 maj kl. 9-12 bjuder Region Skåne in de båda nätverken på gemensam träff. Temat för dagen är äldres tillgång till kultur.

Under remissrundan för Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 påpekade många kommuner och kulturaktörer i sina remissvar att gruppen äldre saknades i dokumentet. Detta tog Region Skåne till sig. I den nu beslutade kulturplanen finns äldreperspektivet med under flera utvecklingsområden. Tydligast är det formulerat under utvecklingsområdet ”delaktighet och medskapande” där Region Skåne vill främja äldres möjligheter till kulturupplevelser och delaktighet i kulturlivet. Den demografiska utvecklingen är en stor samhälls­utmaning för kommunerna, vilket kräver ökad samverkan.

Precis som målgruppen barn och unga behöver definieras utifrån såväl ålder, intresse och förmågor är inte gruppen äldre en homogen grupp. Den spänner från aktiva nyblivna pensionärer som både kan och vill engagera sig som kulturkonsumenter och medskapare, till personer som behöver förlita sig på andras vilja och engagemang för att kunna ta del av kultur.

Under det senaste årets pandemi har det digitala utanförskapet, ensamhet och isolering blivit vardag för många av Skånes årsrika invånare. Hur kan våra sektorer bidra till att minska utanförskapet och bidra till ett sammanhang för de som känner sig ensamma? Hur kan vi möjliggöra för deltagande och medskapande för de som vill engagera sig?

Dagens program vill ge ökad kunskap, inspiration och möjlighet att byta erfarenheter.

Praktisk information

Målgrupp: bibliotekschefer och kulturarvschefer i Skåne. Riktad inbjudan till respektive nätverk skickas ut.

Mötet blir digitalt i teams eller zoom. Möteslänk skickas ut till alla anmälda senast dagen innan mötet. Sista anmälningsdag är den 24 maj.

Program

8.45-9.00 Teknikcheck och mingel

9.00 Hej och välkomna!
Maria Tsakiris, enhetschef, Region Skånes kulturförvaltning

9.10-9.30 Kultur och hälsa för äldre, en introduktion
Bibbi Miegel-Sandborg, utvecklare kultur och hälsa, Region Skånes kulturförvaltning

9.30-9.45 Gemensam reflektion

9.45-10.00 För och med alla sinnen - om hur kultur gör skillnad i äldreomsorgen
Ett exempel från Kristianstad kommun

10.00 Paus

10.10-10.40 Kultur för äldre med digitalt nytänkande
Pernilla Södergren, utvecklingssamordnare kultur för äldre Kulturförvaltningen och Irmeli Dahlbacka, kultursamordnare kultur för äldre Hälsa, vård och omsorgsförvaltningen, Malmö Stad

10.40-10.50 Blixtpresentationer av fler inspirerande exempel

10.50 Paus

11.00-11.30 Gruppdiskussioner

11.30-11.55 Gemensam samling och återkoppling

11.55-12.00 Avslutning

12.00-12.30 Eftersnack – för de som vill

Anmäl dig senast den 24 maj

Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter