Kunskapsdag om samverkan för barn med funktionsnedsättning

Välkommen till en förmiddag på tema delaktighet och inflytande för barn med funktionsnedsättning på internationella funktionsrättsdagen den 3 december.

Under 2021 har kommunerna Eslöv, Helsingborg och Klippan deltagit i ett metodutvecklingsprojekt kring delaktighet och inflytande för barn med funktionsnedsättning. Projektägare är Länsstyrelsen Skåne i samverkan med Region Skånes kulturförvaltning – två regionala aktörer som båda har ett uppdrag att stödja Skånes kommuner.

Syftet med projektet har varit att bidra till utveckling av strukturer i kommunen som bättre möjliggör för barn med funktionsnedsättning att vara delaktiga inom olika områden i kommunen. Det har också handlat om att främja samverkan inom kommunen för barnets bästa.

Förmiddagen har fokus på funktionsrätt och barnrätt och varför det måste till både beslut, strategier och en gedigen arbetsinsats för att barn med funktionsnedsättning ska bli delaktiga och inkluderade. Både i beslut som rör dem inom ex. LSS-verksamheten, i kommunens fritidsverksamhet riktad till barn såsom kulturskola, fritids och i övriga sammanhang där kommunen möter barn och unga.

Praktisk information

Kostnadsfri digital konferens. En länk kommer att skickas ut i god tid till alla anmälda.

Sista anmälningsdag är 25 nov 2021. Anmälan sker på Länsstyrelsen Skånes hemsida.