Kulturpolitisk överläggning 24 november

Den 24 november bjuder Region Skåne in kulturpolitiker och kulturchefer i Skåne till kulturpolitisk överläggning med temat "kultur för barn och unga".

Den 1 januari började den nya regionala kulturplanen för Skåne att gälla. Det är en kulturplan med höga ambitioner om hur vi tillsammans skapar ett kulturliv öppet för alla.

På förmiddagen möts kulturpolitker och kulturchefer i Skånes kommuner till kulturpolitiska överläggningar på temat "kultur för barn och unga". Därefter samlas vi tillsammans med hela det skånska kulturlivet för Rantafej då vi bland annat delar ut Region Skånes Kulturpris och Kulturpaletten.

Mer information om hela dagens program kommer längre fram.