Tillsammans skapar vi ett kulturliv öppet för alla

Den 19 mars bjuder Region Skåne in kommuner och kulturliv till ett inspirerande kulturpolitiskt möte med utgångpunkt i den nya regionala kulturplanen. Mötet kommer att vara digitalt.

Välkommen till en förmiddag med spännande föreläsningar, spaningar och panelsamtal. Programmet tar sitt avstamp i de kulturpolitiska utgångspunkter som utgör fundamentet för Region Skånes nya kulturplan - Kulturens egenvärde, Kulturens demokratiska grund samt Kulturens kraft i samhällsbygget

Program

”Är det möjligt att mäta konstens och kulturens värde?”
Jonna Bornemark
, professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola

”Kulturens egenvärde – under och efter pandemin”
Linda Zachrison
, regeringens särskilda utredare för utredningen ”Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin

Panelsamtal med utövande kulturskapare om villkor för konstnärligt skapande och hur pandemin påverkar konstnärskapet.

”Kulturens demokratiska grund”
Karin Linder
, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening

Panelsamtal om demokrati, delaktighet och medskapande

”Kulturens kraft i samhällsbygget”
Panelsamtal om vilken roll konsten och kulturen kan, ska eller bör spela inom olika delar av samhället

Moderator under förmiddagen är Johanna Koljonen.

Till anmälningsformuläret