• Vikingatida återskapare i samband med Jorvik Viking Festival 2018, York, England. Foto: Stefan Nyzell

Historia, sanning och fiktion

Den 20 september kl. 14-16 föreläser Stefan Nyzell om bland annat gränserna mellan historia som vetenskap, sanning och fiktion i olika former av historiskt återskapande i det förflutna och idag.

Intresset för historia har kanske aldrig varit större än i det tidiga 2000-talet. Historia är vidare inte bara något för den akademiska vetenskapen utan är något som alltid har använts av människor utifrån en lång rad olika bevekelsegrunder. I denna föreläsning diskuteras gränserna mellan historia som vetenskap med dess sanningsanspråk och den historia som skapas utanför denna vetenskapliga domän - i det som kan kallas den publika domänen. I föreläsningen diskuteras även gränserna mellan sanning och fiktion i olika former av historiskt återskapande i det förflutna liksom idag. 

Stefan Nyzell är biträdande professor i historia vid Malmö universitet. Han forskar bland annat om historiskt återskapande, just nu i ett projekt om den tidiga europeiska medeltidens återskapande i gränsytan mellan realism och fantasi. Han är en av redaktörerna till en kommande antologi om spåren av vikingatiden som omstritt europeiskt kulturarv: Viking Heritage and History in Europe: Practices and Recreations, Routledge. 

Praktisk information

Målgrupp: kulturpedagogiska nätverket samt andra intresserade av ämnet. Föreläsningen är öppen för alla som vill delta. Ingen anmälan krävs. 

Föreläsningen sker i det digitala verktyget Zoom. Länk till föreläsningen: https://mau-se.zoom.us/j/69851394012 Tips! Spara in länken i din digitala kalender.

Föreläsningen kommer inte att finnas tillgänglig i efterhand. 

Bakgrund

Föreläsningen är årets tredje på tema "fakta och fiktion" arrangerad av Samverkansgruppen för kulturarvspedagogisk utveckling och teori (Skutt).

Syftet med Skutt är att skapa nätverk mellan akademi, kulturarvsinstitutioner och utbildningsinstitutioner i regionen och över Öresund. Vi ska skapa mötespunkter för att föra vetenskapligt grundade diskussioner om kulturarvspedagogik samt skapa en regionalt grundad lärandegemenskap inom det kulturarvspedagogiska området som ska vara forskningsinitierande. Skutts aktiviteter riktar sig till alla som är intresserade av kulturarvsfrågor samt kulturarvspedagogisk utveckling, metod och teori.