Från Ystad till Istanbul – i spåren av Kurt Wallander och Kemal Basmacı

Välkommen på webb-seminarium den 2 mars klockan 14.00 om mötet mellan fakta och fiktion med utgångspunkt från exempel hämtade från Ystad och Istanbul.

Fritiof Nilsson Piraten hävdade att ”Saga väves på sanningens varp”. Kanske skulle det idag kunna sägas att ”historieförmedling väves på sagans varp”? I dagens berättande om stadshistoria möts allt oftare fakta och fiktion världen över – i Ystad såväl som Istanbul.

Romaner skildrar platser som finns i verkligheten och på lekfullt vis lockar de människor att utforska platser på jakt efter något som egentligen aldrig ägt rum. Vad de kanske finner istället är nya miljöer som de kanske aldrig tidigare sett, eller lagt märke till. De kan upptäcka delar av det avlägset förflutna eller den nära samtida historien som tidigare legat i skugga. Mankells böcker om Kurt Wallander har triggat en ny sorts upptäcktsresor i Ystad, nobelpristagaren Orhan Pamuks roman och tillika museum med namnet ”Oskuldens museum” lockar nya besökare till att utforska samtidens Istanbul.

Kristina Buhrgard, Klostret i Ystad och Björn Magnusson Staaf, Lunds universitet, kommer i ett webb-seminarium gemensamt att tala om de möjligheter och utmaningar som finns i berättande om stadshistoria och mötet mellan fakta och fiktion med utgångspunkt från exempel hämtade från Ystad och Istanbul.

Praktisk information

Målgrupp: kulturpedagogiska nätverket i Skåne, kulturarvschefsnätverket samt andra intresserade av ämnet.

Webb-seminariet startar kl. 14.00 och du deltar genom att klicka dig in via länken:

https://lu-se.zoom.us/j/63888261649

Ingen föranmälan krävs. Tips! Kopiera gärna in länken i din digitala kalender så du har den nära tillhands. Seminariet kommer inte att spelas in och kan därför inte ses i efterhand. 

Bakgrund

Webb-seminariet arrangeras av Skutt. Skutt är en samverkansgrupp för kulturarvspedagogisk utveckling och teori. Syftet med Skutt är att skapa nätverk mellan akademi, kulturarvsinstitutioner och utbildningsinstitutioner i regionen och över Öresund. Vi ska skapa mötespunkter för att föra vetenskapligt grundade diskussioner om kulturarvspedagogik samt skapa en regionalt grundad lärandegemenskap inom det kulturarvspedagogiska området som ska vara forskningsinitierande. Skutts aktiviteter riktar sig till alla som är intresserade av kulturarvsfrågor samt kulturarvspedagogisk utveckling, metod och teori.

Årets Skutt-seminarier har tema fakta och fiktion som gemensam nämnare.