Framtidens berättande: Scenkonst som hybrid berättelseform

Tisdag 25 maj fortsätter samtalsserien Framtidens berättande med att bjuda in Sara Cronberg, konstnärlig ledare för Malmö Unga Stadsteater, för ett samtal med Stefan Stanisic från Bombina Bombast.

Unga Malmö Stadsteater arbetar innovativt med nya gestaltningar och berättaformer genom olika digitala lösningar för att utveckla scenkonsten. Stefan Stanisic, som tillsammans med Emma Bexell ansvarar för den konstnärliga ledningen av Bombina Bombast har sedan starten 2011 skapat över 30 originalverk för scen och film karaktäriserade av mötet mellan scenkonst och innovativa teknologier, på senaste tiden med fokus på virtual reality.

Stefan Stanisic och Sara Cronberg har jobbat tillsammans med bland annat tillsamman med uppsättningen Ögonvittne som mottog Thaliapriset 2020. Samtalet kommer att handla om de utmaningar, men också de möjligheter som digital teknik innebär för scenkonstrummet. De berör produktion men också nya målgrupper och nya gestaltningsformer av berättelser inom scenkonst.

Anmäl dig till samtalet hos Malmö universitet

Bakgrund

Framtidens berättande är ett samarbete mellan Malmö universitet och Region Skånes kulturförvaltning. Det är en serie samtal med forskare och kulturaktörer i regionen som diskuterar kring temat framtidens berättande inom alla kulturområden. De nya möjligheter och utmaningar som följer med digitalisering - digitala uttrycksformer, digital distribution, digital teknik på många olika sätt - är en viktig anledning till att vi vill föra samman och inspirera till utbyte kulturarbetare emellan och med akademin.