Framtidens berättande: Digitala spel och interaktiva berättarformer

Tisdag 18 maj bjuder samtalsserien Framtidens berättande in speldesignerna Bobbi A Sand och Karin Ryding till ett samtal om berättande, lek och spel och vad dessa har för roll i samtidskulturen.

Bobbi A Sand driver spelstudion Transcenders Media som släppte det berättelsebaserade datorspelet Knife Sisters 2019. Bobbi är specifikt intresserad av interaktivitet och karaktärsdrivet berättande. Bobbi arbetar också med Kids & Youth Initiative på Game Habitat, som ska ge fler barn och unga tillgång till spelskapande.

Karin Ryding disputerade våren 2021 med avhandlingen "Affective Critical Play: Radical Design of Hybrid Museum Experiences” där hon genom flera designexperiment undersökte vad som händer när utställningsbesökare inbjuds att leka och spela på plats på ett museum. Hon har också tagit fram flera scenarion for Nordic Larp, Live Action Role Play.

Mellan 2006 och 2017 drev Karin och Bobbi Ozma Speldesign i vilket de utforskade vad spel är och kan vara, utanför normen kring vad som traditionellt sett brukar räknas som spel. De genomförde flera nyskapande projekt, såsom Urblove, där unga vuxna skapade sina egna spelrutter i staden och Words of Oz, där spelarna tillsammans skapar poesi. Efter äventyret med Ozma har de fortsatt att utforska spelmediet på olika sätt.

Anmäl dig till samtalet hos Malmö universitet

Bakgrund

Framtidens berättande är ett samarbete mellan Malmö universitet och Region Skånes kulturförvaltning. Det är en serie samtal med forskare och kulturaktörer i regionen som diskuterar kring temat framtidens berättande inom alla kulturområden. De nya möjligheter och utmaningar som följer med digitalisering - digitala uttrycksformer, digital distribution, digital teknik på många olika sätt - är en viktig anledning till att vi vill föra samman och inspirera till utbyte kulturarbetare emellan och med akademin.